Minusta / About me

Olen yrittäjä, outsider-taiteilija ja vapaasti ajatteleva yksilö.

Taiteessani en ole rajoittanut tekemistäni mihinkään tiettyyn. Toimin kiinnostuksen, intuition ja inspiraation pohjalta. Rakkauteni visuaalisiin elämyksiin, mystiseen maailmaan, elämän moninaisuuteen ja rajattomaan iloon näkyvät töissäni vahvasti.

Teen myös tilauksesta taidetöitä; jos etsit taiteilijaa tekemään esim. kuvitusta kirjaan, levyn kansitaiteeseen, kortteihin tai muuhun, ota rohkeasti yhteyttä. Jos sinulla on minulle muuta asiaa senkin saa kertoa:

-> ota yhteyttä-lomake löytyy yläpalkin valikosta.


I am an entrepreneur, outsider-artist and freely thinking individual.

In my art I haven`t restricted my doing to anything specific. I act based on interest, intuition and inspiration. In my art you can see strongly my love for visual experiences, mystical world, diversity of life and unlimited joy.

I do also artwork by order; if you are looking for an artist to do illustration for example for a book, album cover, cards, or else, please feel free to contact me. If you have anything else you can also contact me:

-> you`ll find contact me-form from top bar menu.