Tervetuloa sivuilleni !

Taiteessa rakastan muun muassa sitä, että jokainen voi tulkita asioita omalla tavallaan. Ei ole oikeata tai väärää taidetta. Se mikä on minulle mahtavaa voi olla jollekin toiselle ihan ihmeellistä roskaa.

Minusta on toisinaan hauskaa kysyä näyttäessäni jotain uutta työtäni: "Mitä sinä tässä näet?" Se miten työtä tulkitaan kertoo paljon katsojasta ja siitä, että olemme jokainen omia pienoismaailmojamme. Olemme yksilöitä, joita koskettavat erilaiset asiat.

Taide voi helposti ohittaa rationaalisen ajattelun ja päästä käsiksi tunteisiin. Kannattaakin kuunnella vaistojaan ja kaikkea ei tarvitse osata selittää tai järkiperäistää. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että taidetta voi käyttää myös tarkoitushakuisesti ja järkevästi. Ihan mikä itse kullekin kulloinkin sopii.

Toivottavasti taiteeni antaa sinulle jotain positiivista! Yläpalkin ja sivulaidan valikoista löydät lisää sivuja, joista voi saada irti vielä enemmän.

Onnea ja Iloa päivääsi!

In art I love among other things, that everyone can interpret things in their own way. There is no right or wrong art. What is wonderful to me can be to someone else totally weird rubbish.

Sometimes when I show some new artwork of mine, it`s fun for me to ask: "What do you see in this?" The way art is interpreted tells a lot of about the viewer and about, that we are all our own miniatureworlds. We are individuals, who are touched by different things.

Art can easily pass rational thinking and reach emotions. It`s good to listen your instinct and you don`t have to know how to explain or rationalise everything. But you also don`t have to exclude, that art can be used very deliberately and reasonably. What ever is suitable for each of you.

I hope my art gives you something positive! From top bar and side bar menus you`ll find more pages, that you can get more out of.

Happiness and Joy to your day!